Bernstorff Batteri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-103

Fredningsnr.
3030123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1888 - 1920 e.Kr.)
Fredningstekst

Bernstorff Batteri. Batteriet blev opført som et åbent jordanlæg til fire 9 cm kanoner og havde et nedgravet betonammunitionsmagasin. Batteriet er delvis sløjfet og den resterende del af jordværket er senere fjernet. Kun ammunitionsmagasinet er bevaret. Ammunitionsmagasinet ved Bernstorff Batteri er et underjordisk, betonstøbt anlæg med dobbelt væg. Det beskyttede anlæg omfatter ammunitionsmagasinet med trappeskakt. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Bernstorff Batteri blev opført som et åbent jordanlæg til fire 9 cm kanoner og havde et nedgravet betonammunitionsmagasin. Batteriet blev delvis sløjfet ved anlæggelsen af Smakkegårdsvej i 1920-erne. Den resterende del af jordværket er senere fjernet. Kun ammunitionsmagasinet er bevaret. Ammunitionsmagasinet ved Bernstorff Batteri er et underjordisk, betonstøbt anlæg med dobbelt væg. Det beskyttede anlæg omfatter ammunitionsmagasinet med trappeskakt. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.