Dæmningsbatteri II
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-109

Fredningsnr.
3030149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1888 - 1920 e.Kr.)
Anlagt ca. 1888 og nedlagt som fæstningsværk 1920.

Fredningstekst
To skydestillinger. Betonanlæg. 2 U-formede standpladser for mobile ansertårne, orienteret N-S, med front mod N. Standpladserne består af 30 cm tykke og ca 85 cm høje betonmure, hvis indvendige mål er 2,55 x 1,6 m. Ved åbningen mod S er der tillige 1,25 m lange flancher. Standpladserne er forbundet med en ca 2 m bred løbegrav, orienteret VSV-ØNØ. Løbegraven starter ved Klampenborgvej. 1. Skydestilling ligger 15 m fra Klampenborgvej. 2. Skydestilling yderligere 12 m fremme, hvor også løbegraven slutter.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Del af Ordrup Krat batteri. To betonkonstroktioner. Ikke opmålt.

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dæmningsbatteri II omfatter to betonstøbte, U-formede briske med foranliggende jordkappe. Briskene er forbundet med en jordgravet tilkørselsvej fra Klampenborgvej. Det beskyttede anlæg omfatter to betonstøbte briske med foranliggende jordkappe samt en jordgravet tilkørselsvej. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)