Fjenneslev kirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040104-36

Fredningsnr.
352433

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruintomt. Ruintomten måler ca. 30 x 23 m. Den er lagt ud som park med en mindesten. Ruintomten ligger nord for Fjenneslev kirke, og grænser i syd til kirkegårdsmuren, i vest til landevejen. Det fredede areal er identisk med matrikelnumret. Ovennævnte ruintomt må ikke udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering og opmuring af ruinen må kun finde sted efter aftale med Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ruintomt N for kirken. Udlagt som park med græs, grusstier og lave hække samt beplantning. I SV-hjørnet en mindesten og mindre kampesten i en sekskantet form med større stenkvadre i hjørnerne. Op ad kirkegårdsmuren er der placeret gamle gravsten delvist skjult af plankeværk og mod NØ er et ældre, lavt halvtag til graverens redskaber (?), delvist dækket af beplantning. Det markerede fundament(?) mod NV måler ca. 7 x 5 m. med store sten i terrænhøjde. ** Seværdighedsforklaring ** Hører sammen med kirke og runesten til større helhed. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bygning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)