Christiansfeld Kirkegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200503-53

Fredningsnr.
36098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsten fra 1849. Rektangulær sten af sandsten med hvidmalet noget mindre sten ovenpå, liggende, 72 cm høj og 47 cm bred. Indskrift: Sort skrift, skønskrift, falmet. CARL THORWALDT MARIUS POETZHOLD, FRIVILLIG SKARPSKYTTE VED 1. IÆGERCORPS, FØDT D. 10. IUNI 1819 I KJØBENHAVN SAARET D. 23. APRIL 1849 I SLAGET V. KOLDING DØD D. 26. SAMME MAANED Beliggenhed: På Brødremenighedens Kirkegård. "Gudsageren", i Christiansfeld. Stenen ligger i 1. række i midtkvadranten. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegårdsforvalter Arne Christensen, Favervrå, 6070 Christiansfeld.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Brødremenighedens Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. I Martin Frankes krigergravsmateriale er noteret: Carl Thorvald Marinus Poetzhold blev efter slaget ved Kolding den 23. april af de slesvig-holstenske styrker ført til Christiansfeld. Her døde han den 25. april og blev begravet den 26. april 1849.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)