Christiansfeld Kirkegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200503-54

Fredningsnr.
36099

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Tysk gravsten fra 1849. Rektangulær sten af sandsten med pålagt, hvid marmortavle, 72 cm høj og 47 cm bred. Ligger på granitfundament. Indskrift: Sort skrift, almindelig. MAJOR VON WOHRINGEN AUS DÜSSELDORF VERWUNSWER BEI FRIEDERICIA D. 6. JULI gest. d. 8. Juli 1849. -.- Beliggenhed: På Brødremenighedens Kirkegård, "Gudsageren", i Christiansfeld, i 2 række i midtkvadranten.. *** Historik *** Major v. Wohringen tilhørte den 1. Infanteri-Batallion i den Slesvig-Holstenske armé (DK).
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Brødremenighedens kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)