Dommerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-96

Fredningsnr.
1907179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Syd for Skive ligger et fredet hedeområde med 25 gravhøje. Alle højene er temmelig små, de fleste under 2 m høje. Selv om der ikke er gjort fund i nogen af dem, kan man godt gå ud fra, at de stammer fra den del af bondestenalderen, der kaldes "enkeltgravstid". Store grupper eller rækker af små, lave gravhøje er nemlig typisk for denne periode, og langt de fleste kendes fra de jyske heder. I forbindelse med hedeopdyrkningen i 1800- og 1900-tallet blev et meget stort antal af disse stenalderhøje sløjfet. De mest almindelige gravgaver i enkeltgravstid er "stridsøkser" af bjergart for mændenes vedkommende og ravperler for kvindernes.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Ligger på Dommerby Hede ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)