Den røde Galt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401186-52

Fredningsnr.
130620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 1306:20 Sagnsten. ”Den røde Galt/Hekseleret”. Stenen er 4 x 2 x 3,5 m og har en spids top. Ifølge sagnet er den kastet af en kæmpe fra Thisted Kirke mod Sejerslev Kirke – eller fra Salgjerhøj mod Skjoldborg Kirke i Thy. Kæmpens fingre skulle ses som aftryk i stenen.
Undersøgelsehistorie  (6)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er en stor rødlig sten der ligger i vandet, ca. 20 m fra kysten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Stor, rødlig granitsten i vandet ca. 15 m fra kysten. Ca. 2,5 x 1 m er synlig og stikker ca. 1 m op over vandoverfladen. Stenen skråner jævnt nedad mod vandoverfladen fra syd mod nord. Fra stranden ud mod stenen er anlagt en mindre høfde bestående af kampesten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)