Den røde Galt

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401186-52

Fredningsnr.
130620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 1306:20 Sagnsten. ”Den røde Galt/Hekseleret”. Stenen er 4 x 2 x 3,5 m og har en spids top. Ifølge sagnet er den kastet af en kæmpe fra Thisted Kirke mod Sejerslev Kirke – eller fra Salgjerhøj mod Skjoldborg Kirke i Thy. Kæmpens fingre skulle ses som aftryk i stenen.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er en stor rødlig sten der ligger i vandet, ca. 20 m fra kysten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Stor, rødlig granitsten i vandet ca. 15 m fra kysten. Ca. 2,5 x 1 m er synlig og stikker ca. 1 m op over vandoverfladen. Stenen skråner jævnt nedad mod vandoverfladen fra syd mod nord. Fra stranden ud mod stenen er anlagt en mindre høfde bestående af kampesten.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Stenen set fra høfden i nordøst
Stenen set fra sydøst
Stenen set fra øst
Oversigt fra nordøst
Oversigt fra øst
Oversigt fra øst
Oversigt fra sydøst
Oversigt fra sydøst
Oversigt fra stranden i sydøst