Vilsund-Visby Bredning
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401186-86

Fredningsnr.
140466

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 1404:66 Sagnsten. ”Skarresten/Den grå Sten”. Stenen er ca. 2,5 x 3 x 3 m. Ifølge sagnet er stenen kastet af kæmpen Skarre fra Thy mod Tødsø Kirke – eller af en jætte fra Vesterhavet.
Undersøgelsehistorie  (6)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Sten i vandet ca. 50 m fra kysten. Kun synlig med det blotte øje, hvis en fugl eller en sæl befinder sig på stenen. Stenen er stor nok til, at en sæl kan ligge på den. Et vandløb løber ned over stranden og munder ud i fjorden lige ud for stenen.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Ifølge "Danske sten fra sagn og overtro" af Mads Lidegaard 1994 side 179 er stenen ifølge sagnet kastet af kæmpen Skarre fra Thy mod Tødsø Kirke – eller af en jætte fra Vesterhavet.

Litteraturhenvisninger  (0)