Dommerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-95

Fredningsnr.
1907178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 1945 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en såkaldt dyrefold, der ligger mellem to gravhøje på Dommerby Hede ved Skive Kaserne. Abnlægget fremstår som en cirkulær, flsd fordybning, omgivet af en vold, Ø ca. 10 m. Lyngklædt høj i hede.

Litteraturhenvisninger  (0)