Ulvshale skanse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050510-102

Fredningsnr.
412834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Jordskanse. En rektangulær jordskanse, omgivet på alle fire sider af volde, der hæver sig ca. 3 m over bunden af de omgivende tørre grave. Indvendig langs den nordvestre vold forløber et ca. 8 m bredt plateau, kanonbænken, der er ca. 0,75 m over skansens bund, som iøvrigt for størstedelen optages af en isoleret jordbanke. Skansen måler indenfor volden 36 x 20 m. Mod sydøst, sydvest og delvis mod nordøst omgives skansen af en ydre ca. 2 m høj vold med en udenforliggende tør grav. I nordvest når den ydre grav helt ud til den naturlige strandvold. I sydøst er den indre og den ydre vold gennemskåret af en ca 2 m bred passage. Skansen er græsklædt. Fredningsgrænsen forløber i nordvest langs den ydre kant af den indre grav, på de øvrige sider langs de udvendige graves ydre kant. Det fredede areal måler i nordvest-sydøst 90 m og i nordøst-sydvest 66 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)