Kalvestrøm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
401672-15

Fredningsnr.
422724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Sagnstenen kan være denne omtalt af Axel Pontoppidan i 1937 i artiklen "PETERSGAARD - TRÆK AF ET SYDSJÆLLANDSK GODS MED OMLIGGENDE EGNS HISTORIE" i Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt: "Et Sagn fortæller, at en Troldkvinde paa Bogø var blevet vred paa Egesborg Kirke, fordi Klokkernes Klang forstyrrede hende. Hun lagde da en Sten i sin Slynge og vilde med den knuse Kirken, men det ene Slyngebaand brast og Stenen landede i Strandkanten vest for Vestenbæk. Der ligger den endnu, og kaldes „den store Sten“." .

Litteraturhenvisninger  (0)