Nykøbing Bugt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
401252-14

Fredningsnr.
2924109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2924:109 Sagnsten, ”Lommestenen”. Stenen er ca. 400 x 420 x 300 cm stor. Sagn knyttet til stenen: - Kæmpen Lumbs fra Lumbs Bakker (Lumsås) eller Hornsherred/Nakkehage ved Rørvig kastede stenen efter Egebjerg Kirke, da klokkerne vækkede den sovende trold. Stenen gled dog ud af troldens hænder, og stenen landede ude i vandet. Hans fingeraftryk skulle angiveligt ses i stenen. - To kæmper i Egebjerg og Hornsved Skov ved Jægerspris kastede sten mod hinanden. - Stenen skulle være kommet sejlende til stedet fra Norge.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Vandreblok af gnejs fra istiden. Stenen måler ca. 400 x 420 cm. Ved lavvande måler stenen ca. 200 cm over vandets overflade. Stenen ligger 45 meter fra kysten, den bliver kaldt lommestenen. Om stenen lyder det ”… at en trold i Hornsherred en gang blev så træt af lyden af kirkeklokker fra Egebjerg Kirke, at han kastede en sten over Isefjord for at tilintetgøre kirken. Troldens styrke til trods nåede stenen ikke helt frem og landede i stedet på stranden lige nordøst for Stokkebjerg Skov, hvor den ligger i dag.”

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)