Nr. Elkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100315-34

Fredningsnr.
03141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave omkring Nr. Elkjær. De vandfyldte ca. 8 m brede voldgrave omgiver den ca. 65 x 65 m store banke, hvorpå Nr. Elkjærs hovedbygning ligger. Den søndre grav er kun bevaret over en strækning af ca. 25 m i sydvest. Fredningsgrænsen går langs gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med rigs- antikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1993 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Borgbanke med voldgrave. Borgbanken er ca 65 x 65 m stor. Voldgravene er ca 8 m brede og omgiver banken, bortset i S hvor den kun findes i den V del. På borgbanken ligger et moderne stuehus samt en mindre bygning.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vandfyldt voldgrav ved. Nr. Elkjær.

Litteraturhenvisninger  (0)