Mølgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-41

Fredningsnr.
041327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmningsanlægget ved det gamle Asdal. En dæmning vest for Kjul Å. 51 m lang, ca. 5 m høj over marken og ca. 7 m høj over åens vandspejl i den østlige del, men kun ca. 1 m høj på det vestligste stykke. Bredden er ca. 28 m nærmest åen, ca. 15,5 m længst mod vest. Fra det opgivne længdemål må trækkes ca. 5 m idet sydenden er afskåret ved anlæg af en mergelbane.
Undersøgelsehistorie  (3)
1993 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blåt kort. Gennemskåret af vandløb. I græsningsmark. Bevoksning: 1993: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning, uspecificeret.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Dæmningsanlæg i tilknytning til Asdal Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)