Sindal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100613-98

Fredningsnr.
041412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave omkring Baggesvogn Den østre ca. 150 m lange og indtil 20 m brede vandfyldte voldgrav, hvorover der er en ca. 4 m bred, stensat dæmning med kørevej. I fortsættelse af den østre voldgrav er den ca. 85 m lange og indtil 35 m brede vandfyldte nordre vold- grav samt den nordlige del af den vestre grav, der er ca. 30 m lang og 10-20 m bred. Gravene omslutter delvis den la- ve banke, hvorpå gårdens trefløjede hovedbygning ligger. Banken har især i syd stærkt skrånende kanter mod graven, og de ovenfor angivne mål er taget ved vandspejlet. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, eller henlæg- gelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens sam- tykke.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)