Døv' Anders
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401202-136

Fredningsnr.
05172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Døde Anders eller Døv' Anders. Stenen tinglyses ikke, da den ligger på søterritoriet. - Stenen bærer sit navn efter en mand, Anders, hvis lig engang skyllede op på denne sten. Anders lig skal være begravet på Deget. - Da Tordenskjold befæstede Deget, befalede han, at en del bønderkarle skulle føres til øen for at arbejde på skansen. En af disse hed Anders; han var forlovet og skulle snart giftes. En dag kom der nogle nye arbejdere til Deget, og en af dem var fra samme by som Anders. Han fortalte, at Anders kæreste lå for døden, og Anders gik da til den øverstbefaldende og bad om frihed, hvilket blev ham nægtet. Om natten deserterede han så, og da han var en god svømmer, ville han svømme over til fastlandet; dette mislykkedes imidlertid, og man fandt efter et par dage hans lig ved den store sten, som derefter fik navnet Døde Anders.
Undersøgelsehistorie  (1)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

Litteraturhenvisninger  (0)