Sct. Villads kilde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100115-5

Fredningsnr.
06124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Villads kilde. Kilden består af et 60 x 70 cm stort vandhul kantet af en firesidet ramme af små kampesten, der er sat i cement og forsynet med låg af træ. Ved kilden er opsat en mindesten. Kilden ligger ca. 150 m sydvest for Vejby kirke i den østlige kant af vejen fra Vejby mod Sønderhede. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henlæggelse af jord, sten og affald. Regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må ikke ske uden rigsantikvarens samtykke. I henhold til skrivelse af 28 maj 1919 fra Vejby menighedsråd til Hjørrings amts historiske samfund har menighedsrådet påtaget sig omsorgen for kilden og mindestenen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helligkilde beliggende tæt op af landevej i Vejbys sydlige udkant.

Litteraturhenvisninger  (0)