Vittrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100102-83

Fredningsnr.
06125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, litra "a", hovedlandevej 451, km 15.640, Vittrup By, Børglum. Stenkiste. Stenkistens sider er opført af råt tilhuggede granitkvadrer med granitbjælker som overliggere. Gennemløbet er 0,6 m højt, 0,6 m bredt og ca. 10 m langt. Begge fronter er 1,1 m brede og 1 m høje. En lille bæk løber gennem stenkisten. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbygget vejkiste under landevej ved Vittrup.

Litteraturhenvisninger  (0)