Skagen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100312-30

Fredningsnr.
06131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrave omkring Fuglsig Gravene, der er ca. 12 m brede, omgiver den nordre, østre og søndre side af den rektangulære plads, 65 x 75 m, hvor- på gårdens hovedbygning ligger. Gravene, der har lave skræn- ter, er tørre, med undtagelse af den østre grav, hvis vand- spejl ligger va. 1 m under gårdspladsens niveau. En smal dæmning, orienteret øst vest, skiller østgraven fra nordgra- ven, og tilsvarende dæmninger afslutter nordre og søndre grav mod engen i vest. Over den søndre grav er en ca. 8 m bred, brolag dæmning med kørevej. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæg- gelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fuglsig Hovedgård, voldsted.