Tidemandsholm Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-277

Fredningsnr.
061472

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave omkring Tidemandsholm. De vandfyldte 12-15 m brede voldgrave omgiver i nord, vest og syd det ca. 60 x 80 m store, rektangulære voldsted, hvor- på Tidemandsholms hovedbygning ligger. Gravene har lave re- gelmæssige kanter. Over den vestre grav en stensat bro med kørevej. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden forstyrres. Op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Tidemandsholm Voldsted. Bebyget voldsted med vandfyldt grav.

Litteraturhenvisninger  (0)