Store Sjørringhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-64

Fredningsnr.
120425

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Store Sjørringhøj", 3,75 x 24 m. I top gravning ca. 4 m bred, 0,75 m dyb. Siderne mod nord og vest med bredt svaj. Mindre gravning i nordsiden. Over søndre fod et stort di- ge, hvorved en del af siden er bortgravet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
90 Fod Tværmaal, omtr. 15 Fod høi; ligger i et Skjel. I Midten et gravet Hul. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Sjørringhøj", 3,8 M. h., 24 M. br. Siden mod N. og V. har et bredt Svej. I Top en Gravning, 4 M. br., indtil 3/4 M. d., mindre Gravning i nordre Side. Over søndre Fod et stort Dige, hvorved en Del af Siden er afgravet. Lynggroet. En lille Stenkiste menes fundet. Nr. 60, 62, 63, 64 er ikke erkendelige og ukendte for Ejeren, en ældre, i Gaarden født Mand. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Sjørringhøj", 3,75x24 m. I Top Gravning ca. 4 m bred, 0,75 m dyb. Siderne mod N og V med bredt Svaj. Mindre Gravning i Nordsiden. Over søndre Fod et stort Dige, hvorved en Del af Siden er bortgravet. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Velbevaret. Et elhegn går langs foden af diget S for højen. Film: /06: Fra S. /08: Fra Ø. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket område ved vindmølle. Dige op mod sydsiden.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)