Slingrebakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-90

Fredningsnr.
253014

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, NSJ, men ikke tinglyst: Røse. 0,4 x 6 m. 12 randsten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er gravrøse ca 10 m i diameter og 0,75 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)