Slingrebakken

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-91

Fredningsnr.
253015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST-NSJ, men ikke tinglyst: Røse. 0,4 x 6 m. 10 randsten. På og uden for røsen en del andre sten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er gravrøse ca 8 m i diameter og 0,75 m høj.