Mårupgård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100609-26

Fredningsnr.
05126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Mindestenens øverste del er formet som en pyramide, 1 m høj og med en grundflade på 58 x 58 cm. Pyramiden er anbragt på en sokkel, 69 x 69 cm i grundflade, 23 cm høj, hvoraf de øverste 3 cm udgør en skrå affasning. Pyramide og sokkel er anbragt på et fundament, 95 x 95 cm i grundflade og 30 cm højt, bestående af håndstore natursten lagt i cement. Hvor langt soklen går ned i fundamentet vides ikke. Mindestenenes samlede højde er 153 cm. I siden af pyramiden, som vender mod N, er indhugget: Kong Christians d. IX's kronede monogram og herunder: 16 AUG 1871 ------ På soklen er indhugget: i siden mod N: LANDETS KONGE CHRISTIAN DEN IX i siden mod V: HILSTE HER KYSTENS BEFOLKNING i siden mod S: UNDER SIT BESØG I LØNSTRUP 1871 i siden mod Ø: to s-slyngede ornamenter.
Undersøgelsehistorie  (5)
1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Midesten ved Mårup Kirke. Som beskrevet i FM-register.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindesten ved Mårup Kirke.

2015 Museal restaurering
Journal nr.: 2015-7.23.08-0001
Kulturstyrelsen
På grund af kystskræntens nærhed af "Kongestenen" på ca 3 meter er monumentet flyttet ca 75 meter mod nordøst på samme matrikel.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)