Tovbro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100610-34

Fredningsnr.
06126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Rubjerg By, Rubjerg Stenkiste, "Havbro". Stenkistens sider er opført af råt tilhuggede granitkvadrer med granitbjælker som overliggere. Gennemløbet er 0,6 m højt, 0,6 m bredt og ca. 10 m langt. Begge fronter er 1,1 m brede og 1 m høje. Løkkensvej fører over stenkisten. En lille bæk løber gennem stenkisten. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbygget vejkiste ved Sønder Rubjerg.