Ermelunden

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-121

Fredningsnr.
3030170

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skelsten (ejendom), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skelsten. Tilhugget firkantet sten, ca. 18 x 18 cm i fladen og 35 cm høj.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skelsten, 18 x 18, 35 cm høj.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Skelsten. 20 x 20 cm og 40 cm høj. Skelsten af grå granit med to kløvesider. Stenen står i kanten af en øst-vest gående skovsti. Skelstenen er en ud af tre skelsten, der står nord for den del af fæstningskanalen kaldet Ermelundsgennemgravningen, som er en del af Københavns befæstning.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Skelsten - set fra SØ
Skelsten - set fra NØ