Pedersborg voldsted

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040109-52

Fredningsnr.
352313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr. 51: Voldrest. Den overpløjede vestlige del af et voldstykke, der er en del af den østlige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Det overpløjede voldstykke er ca. 16 m langt i nord-syd, ca. 8 m bredt og ca. 1-1,25 m højt. Det ligger på den sydlige del af ejendommen, langs dennes skel til matr. nr. 64a af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den øst- lige det af voldstykket er tinglyst som jordfast fortids- minde. Dette overpløjede voldstykke må ikke udjævnes, bortgraves, bebygges eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal kan anvendes som have i samme omfang som hidtil. Matr.nr. 64a: Voldrest. Den østlige del af et voldstykke, der er en del af den øst- lige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Voldstykket måler ca. 32 m i nord-syd, er ca. 6 m bredt og indtil 2,50 m højt. På langs af voldstykket løder et ca. 1 m højt og bredt stensat skeldige. Voldstykket ligger på den sydlige del af ejendommen langs dennes skel til matr.nr. 51 af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den vestlige overpløjede del af voldstykket er tinglyst som jordfast fortidsminde. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende beplantning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny be- plantning må kun ske efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af Pedersborg Vold, 2,5 x 32,0 x 14,0 m. Den V-lige del af volden (ejeroplysning på skema) er udlagt til have og gårdsplads med stensat terrasse og et udhus op til skellet. Den Ø-lige del ligger uforstyrret med græs og store træer. En del kampesten på toppen. Fredningsbeskrivelse: Den V-lige del tidligere overpløjet. Ca. 16 m. langt N-S, ca. 8 m. bredt og ca. 1-1,25 m. højt. Anvendes som have. Den Ø-lige del ca. 32 m. N-S, ca. 6 m. bredt og indtil 2,5 m højt. På langs af voldstykket løber et ca. 1 m. højt og bredt stensat skeldige. Iøvrigt græsklædt med træer og buske. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Matr.nr. 51: Voldrest. Den overpløjede vestlige del af et voldstykke, der er en del af den østlige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Det overpløjede voldstykke er ca. 16 m langt i nord-syd, ca. 8 m bredt og ca. 1-1,25 m højt. Det ligger på den sydlige del af ejendommen, langs dennes skel til matr. nr. 64a af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den øst- lige det af voldstykket er tinglyst som jordfast fortids- minde. Dette overpløjede voldstykke må ikke udjævnes, bortgraves, bebygges eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal kan anvendes som have i samme omfang som hidtil. Matr.nr. 64a: Voldrest. Den østlige del af et voldstykke, der er en del af den øst- lige del af halvkredsvolden omkring Pedersborg kirkebanke. Voldstykket måler ca. 32 m i nord-syd, er ca. 6 m bredt og indtil 2,50 m højt. På langs af voldstykket løder et ca. 1 m højt og bredt stensat skeldige. Voldstykket ligger på den sydlige del af ejendommen langs dennes skel til matr.nr. 51 af Pedersborg by, på hvilket matrikelnummer den vestlige overpløjede del af voldstykket er tinglyst som jordfast fortidsminde. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende beplantning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny be- plantning må kun ske efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. *** Nyberejsningstekst *** Del af Pedersborg Vold, 2,5 x 32,0 x 14,0 m. Den V-lige del af volden (ejeroplysning på skema) er udlagt til have og gårdsplads med stensat terrasse og et udhus op til skellet. Den Ø-lige del ligger uforstyrret med græs og store træer. En del kampesten på toppen. Fredningsbeskrivelse: Den V-lige del tidligere overpløjet. Ca. 16 m. langt N-S, ca. 8 m. bredt og ca. 1-1,25 m. højt. Anvendes som have. Den Ø-lige del ca. 32 m. N-S, ca. 6 m. bredt og indtil 2,5 m højt. På langs af voldstykket løber et ca. 1 m. højt og bredt stensat skeldige. Iøvrigt græsklædt med træer og buske.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den østlige del af nedpløjet halvkredsvold omkring borgbanken og kirken.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum