Gjærdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-67

Fredningsnr.
372229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sammenbyggede Langdysser. Den vestre [sbnr. 37] er 13 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 8 (8 væltede), mod N. 1, mod Ø. 11 (4 v.), mod S. 1 (v.). Forstyrret Kammer af 4 Bæresten. Ingen Dæksten. Ingen Jordhøjning. Den østre [sbnr.67] 10 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 10 (v), mod N. 4 (v.), mod Ø. 10, mod S. 4 (v.). Intet Kammer, ingen Jordhøjning. Yderligere en Del større Sten findes spredt over Dysserne. Kratbevokset i Skov.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)