Vesterdam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180310-149

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Grøft (skel), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: HEM 4547
Museum Midtjylland
Et areal på 104.000 m2 er udlagt til parcelhuse i vestkanten af Lind By. Herning Museum ønsker at foretage en forundersøgelse. Der er oplysninger om jernalder fund cirka 100 m mod øst.

2008 Museal udgravning
Journal nr.: HEM 4547
Museum Midtjylland
Udgravning af bebyggelsesspor fra ældre førromersk jernalder vest for Lind by. Sporene viste sig som huse, hegnsgrøfter, stolpehuller og gruber.

2008 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HEM 4547
Museum Midtjylland
Ved forundersøgelsen fremkom der bebyggelsesspor i form af gruber, stolpehuller og tre huse fra ældre førromersk jernalder.

Litteraturhenvisninger  (0)