Harre vig
National seværdighed National seværdighed
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-116

Fredningsnr.
1606120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Helt nede ved kysten ved Harre Vig på Salling har man i vikingetiden bygget to store bådnauster – bådehuse, hvor man har kunnet reparere og vedligeholde sine skibe på tør grund. De to nauster er de eneste af sin slags, der er fundet i Danmark, og er med til at understrege, hvor vigtig Limfjorden har været for vikingetidens skibsfart. De to bådnauster kan i dag ses på 0,5 meter høje og 25-28 m lange jordvolde, der er formet som brede skibe. I dag ligger de forhistoriske tørdokker ca. en meter over havet, men i vikingetiden har vandet stået en smule højere, og nausterne har således ligget helt nede ved vandkanten.
Anlæg og datering  (1)
Bådhus, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet mellem Fjorden og Bakkerne hvor der ligger to lave Volde 1 m høje [sbnr. 89, 116]. Voldene er ovale og synes at kunne være fra den Tid da der udvandtes Salt af Fjordvandet.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1155/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F964/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 bådformede hustomter [sbnr. 89, 116] 25 m lange i Ø-V, 8 m brede over midten og 4 m brede ved enderne. Tomterne, der ligger parallelt med en indbyrdes afstand af 10 m er indrammet af 1 m høje og 0,50 m brede jordvolde.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 462
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
2 naustlignende anlæg opbygget af tørv på marint forland. Åbninger vender ud mod vest. Jernnagle fundet ved prøvegravning.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Se 1606116

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0012
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)