Grønnehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-200

Fredningsnr.
1918119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er to Nabohøje [sb. 84] med nordlig og sydlig Retning. Hver af Højene har et Tværmaal af 24 Al og Afstanden mellem dem er 4 Al. Begge Høje ere lyngklædte; men de ere undersøgte i en længst forsvunden Tid. Den Sydlige [sbnr. 200] har en stor Indgravning fra Øst, og den Nordlige er undersøgt ved Gravning fra Sydvest. Mod Nord er den brudt af Brandlinien. I begge Høje sees baade større og mindre Steen. Her er i sin Tid tilkjørt en større Mængde Marksteen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To smaa Høje. Nordlige [sbnr. 84], 1½ x 8 m. Lyng med Enebær og Gran. Uskadt. Sydlige [sbnr. 200], 1½ x 12 m. Lyng med enebær og Gran. Uskadt.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, enebær, lidt græs og krat. Enkelte sten synlige i toppen. Dyreveksel henover højen (svagt spor).

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med især skovtjørn/vildtjørn.

Litteraturhenvisninger  (0)