Porsbakker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141001-78

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1986 Museal berejsning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En lille høj, tvivlsom, set ca. 5 m Ø (sandsynligvis vest) for sbnr. 27 A

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister