Hjarnø
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170105-30

Fredningsnr.
291411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Skibssætning. Skibssætningen er øst-vest orienteret med målene 13 x 3½ m. Den består af 10 store sten. Den største af stenene står i vestenden og er 1 m høj og 1,4 m bred.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den inderste Del af den Hage, der skyder sig ud fra Øens S.Ø. Del, har ligget et større Antal Stensætninger, af en paa Øen barnfød Mand uopfordret beskrevne som "ovale, med en høj Sten i begge Ender"; han angav Tallet til 14-15. Den største Del af disse Stensætninger ere nu opbrudte, men de, der endnu ere kjendelige (paa smaalodderne 1-2-3) tegne sig bestemt som Skibssætninger - se omstaande Situationsskitse. Stenene træde kun lidet frem i Jordskorpen, men det er tydeligt, at de højest have staaet i Enderne; ingen rager dog nu mere end 2' op. Længden er mellem 16 og 27'. Retningen variabel øst-vestlig. - Der vidstes ingensinde gjort Fund i disse Stensætninger.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
10 større og mindre Dele af Skibssætninger [sbnr.1, 23-31], beliggende indenfor et Omraade af 32 x 22 m, der er afgrænset med Diger af Græstørv til alle 4 Sider. Arealet, fattet i Fredlysningen. Plan over Skibssætningen i J. Raklevs Beretning. FM 1335 MS 1935. [Raklev IX = pladsens største skibssætning af større sten].

1997 Museal berejsning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
SK IX: 12,35 x 3,75m. 10 sten.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skibssætning. Øst-vest vendt med målene 13 x 3½ m. Består af 10 meget store sten. Den største af stenene står i vest enden og er 100 cm. høj og 140 cm. bred. Skibssætningen er meget tydelig selvom en del sten mangler pga. størrelsen af stenene. Bevokset med græs og hyben.

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
En af 10 større og mindre dele af skibssætninger, beliggende indenfor et område af 32 x 22 m, der er afgrænset med diger af græstørv til alle 4 sider. Skibssætningen er øst-vest vendt med målene 13 x 3½ m. Den består af 10 store sten. Den største af stenene står i vestenden og er 1 m. høj og 1,4 m. bred. Skibssætningen er meget tydelig selvom en del sten mangler. Bevokset med græs og hyben.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skibssætning. Bevokset med græs og hyben.

Litteraturhenvisninger  (0)