Giver-sten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120805-160

Fredningsnr.
141069

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Giver-sten. Runesten af granit. Stenen er 102 cm høj, 118 cm bred og 35 cm tyk. Runestenen har talrige skålgruber på bagsiden. Indskriften på stenens bredside lyder i oversættelse: ” Kale satte denne sten efter Thorsten, sin fader, en meget god thegn”. Runestenen er placeret i Giver Kirke på en opmuret sokkel i kirkens midtergang mod vestgavlen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Byggeri og anlæg
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fund af runesten anvendt som tærskel under kirkens tilmurede norddør, den såkaldte "kvindedør".

1900 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 202/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vedr. tinglyst overdragelse af runestenen til Nationalmuseet.

1961 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Iflg. Trap V, s. 1168, stod runestenen i kirkens våbenhus men er nu overført til museet i Års. Stenens bagside er dækket med skålgruber. Stenens indskrift lyder: Kale satte denne sten efter fader Thorsten, en meget velbyrdig Thegn.

1972 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 229/72
Nationalmuseet
Iflg. Løgstør Avis, 16. nov. 1972: Giver sogns menighedsråd og Vesthimmerlands Museum i Aars blev enige om, at flytte runestenen tilbage til Giver Kirke. Runestenen havde været opbevaret i museets kælder. Nationalmuseet ved P.V.Glob har

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Giver-sten. Runesten af granit. Stenen er 102 cm. høj, 118 cm. bred og 35 cm. tyk. Runestenen har talrige skålgruber på bagsiden. Indskriften på stenens bredside lyder i oversættelse: ” Kale satte denne sten efter Thorsten, sin fader, en meget god thegn”. Indskriften i bustrofedon begynder i nedre højre hjørne. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundet som tærskelsten under kirkens tilmurede norddør, halvt inde under sokkelen. Fundår 1895. Ligger i dag på kirkegården i et bed mellem våbenhus og skib. Datering: 970-1020 / yngre vikingetid.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Kale satte denne sten efter Thorsten, sin fader, en meget god thegn.” Dateres 900-1020. Højde 102 cm, bredde 118 cm. Omtalt i 1895, fundet under kirkens sokkel ved tilmuret norddør. Rejst i kirkens skib i dag. Runerne er bemalet med hvidt. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering, 2017.

Litteraturhenvisninger  (0)