Gørlev-sten 2
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030206-172

Fredningsnr.
342129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)
Runenestenen er opstillet i Gørlev Kirkes våbenhus.

Fredningstekst
Gørlev-sten 2. Runesten af granit/gnejs. Stenen er ca. 170 cm høj (målt over gulvet), 82-120 cm bred og 56 cm tyk. Indskriften er placeret på den ene bredside af stenen. Indskriften lyder i oversættelse: ” Thorgot (mand) eller Thorgund (kvinde) satte denne sten efter sin fader Halvdan”. Opbevares i våbenhuset i Gørlev Kirke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1921 Byggeri og anlæg
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ved renovering af gl. trappe fandtes en runesten, hvis indskrift lyder: Tjodvi rejste denne sten efter Odinkar, derefter runealfabetet, Brug kumlet vel.....Jeg satte runerne vel. Gunne, Armund.... (tydning af Moltke og Jacobsen).

1961 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Iflg. Trap V, s. 485 stod stenen i våbenhuset.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To seværdige runesten opsat i våbenhus.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Gørlev-sten 2. Runesten af granit/gnejs. Stenen er ca. 170 cm. høj (målt over gulvet), 82-120 cm. bred og 56 cm. tyk. Indskriften er placeret på den ene bredside af stenen. Indskriften lyder i oversættelse: ” Thorgot (mand) eller Thorgund (kvinde) satte denne sten efter sin fader Halvdan”. Fundår 1964. Stenen blev under restaureringsarbejde i kirken fundet i fundamentet til det sengotiske tårn, men kan måske stamme fra det ældre romanske tårn, der er påvist (Stoklund 2004:67). Opbevares i våbenhuset i Gørlev Kirke. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Thorgot (evt. Thorgund) satte denne sten efter sin fader Halvdan.” Dateres 970-1020. Højde 170 cm, bredde 120 cm. Fundet 1964 og rejst i kirkens våbenhus. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)