Ondeaften Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020111-21

Fredningsnr.
34284

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1750 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3428:4 Bro. "Onde Aften Bro". Broen er 12 m lang og 62 m bred. Brofacader og vanger er opført af granitkvadre. På østfacaden er indhugget teksten "ONDE AFTEN" og på vestfacaden "17 CVII 85". Den moderne betonbro og vejbelægning er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F2170/66
Det Kulturhistoriske Centralregister
"Onde Aftens Bro"

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Facader af vejbro. De to facader er opbygget som buer med fløje i hver side. Facaderne er 6 m brede inkl. fløje og ca. 2 m høje og opbygget af granitkvadre i fortrinsvis rød granit. Buernes spænd er 4 m. Der er ca. 33 m imellem de to facader. På østfacaden er indhugget ”ONDE AFTEN” og på vestfacaden er indhugget ”17 C VII 85” med en krone ovenover. De to facader fra en bro anlagt omkring 1785 blev flyttet i 1966 ved udvidelse af Københavnsvej. Nu er der ca. 33 m imellem facaderne. Gennemløbet blev samtidigt støbt i beton. Begge facader fuget med cementholdig mørtel. Formodet senere tilføjelse af træværk ses i østfacaden. Om sagnet om broens navn skrev N.P. Nielsen i 1919: ”… Kongen (Christian 4.) en Efteraarsaften kørte fast i Vadestedet på Kongevejen paa Ølsemagle Lyng, saa der maatte bud til Køge for at hente Heste til at trække Køretøjet op. Kongen lod stedet bære navn efter begivenheden.” (s. 34 i Det Gamle Højelse). Ondeaften Bro’s facader fra 1785 har stor lighed med brofacaderne på Driftsbro fra 1781. Driftsbro er ca. 1,9 km nord for Ondeaften Bro. Driftsbro fører over Skensved Å og har sted- lok.nr. 020503-50.

Litteraturhenvisninger  (0)