Rislev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050708-36

Fredningsnr.
372520

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2012 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3725:20 Ganges Bro. Broen er ca. 12 m lang og 13 m bred, og opbygget af tilhuggede granitkvadre. Oven på granitkonstruktionen er anlagt en nyere betonoverbygning. Betonoverbygningen samt asfaltbelægningen er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1839
Det Kulturhistoriske Centralregister
"Gangesbro". Stenkiste i granit der fører "valmose grøft" under sorøvej.

2012 Museal besigtigelse
Næstved Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Vejkiste og bro. Vejkisten er orienteret NØ-SV med indløb i NØ og udløb i SV. Broen er orienteret NV-SØ. Broen er markeret på Original 1 kort gældende 1806-1856 og har eksisteret mindst siden 1842, hvor den er markeret på højt målebordsblad. Vejkiste/stenkiste. Ved ind- og udløb er kvadrene finere tilhugget end i inde i selve gennemløbet og der er 4 skifter lodret i hver side med en overligger. I hver side er overliggeren forlænget med ca. 60 cm lange sten; overliggere er ca. 375 cm tilsammen. Gennemløbet er ca. 120 cm bredt og ca. 11 m langt. vanddybden er anslået 50-150 cm og højere end ved NÆMs museal besigtigelse i 2012. Broen og muligvis også vejkisten er ombygget mindst en gang; over vejkisten er to tilføjelser udført med beton. Belægningen på vejbane og fortove/cykelstier på broen består af asfalt. Vandet i gennemløbet kommer i mindre grad fra den gamle Valmose Grøft og mere fra et nyt rør/omlagt vandføring i øst under banen. Sorøvej førte over broen før 2015, hvor den blev flyttet knap 100 meter mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)