Astrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100602-68

Fredningsnr.
051429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1847 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Blåsig Bro. Buebroen er ca. 6 m lang, 17 m bred og 5 m høj. I hver side af broen er en 3,5 m lang fløj. Broen er udført i kløvede kvadersten, men den sydligste del af gennemløbet er af beton. I hver side af broen er et hvidmalet støbejernsrækværk. Asfaltbelægningen på vejen kan vedligeholdes som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-5621
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mangler oplysninger.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro over Uggerby Å

2019 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Broen er opført i 1847 og blev udvidet i 1983. Udvidelsen skete mod syd ved en betontilbygning, mens sydfacaden blev flyttet mod syd.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)