Tybjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050711-28

Fredningsnr.
362533

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3625:33 Tybjerg voldsted. Voldstedet består af en omtrentlig cirkulær borgbanke, der måler 35 m i diameter ved voldgravens vandspejl og 18 m i diameter på den flade top. Banken er ca. 4 m høj målt fra vandspejl og på alle sider omgivet af en vandfyldt og omtrentlig cirkulær voldgrav. Voldgravens bredde målt fra top af ydre voldgravskant til borgbanken er i nord og vest ca. 9 m og i øst og syd 14-18 m. Den ydre voldgravskant er 1-3 m over vandets overflade. Voldgravens vanddybde anslås til mellem 1 og 2 m og de ydre voldgravs¬kanter skråner let indad fra top mod bund. Terrænet omkring voldgraven skråner nedad ca. 3 m fra nord til syd. En dæmning tværs over voldgraven i NNØ er ikke omfattet af fredningen. Voldstedet ligger i parken til Tybjerggård.
Undersøgelsehistorie  (5)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1622
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mangler oplysninger.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Voldsted anlagt på sydside af bakkekam og omtrent cirkulær borgbanke omgivet af vandfyldt voldgrav. En dæmning adskiller i syd voldgraven og den lavere liggende mulige fiskedam. Denne dæmning er 8-12 m bred og ca. 1 m højere end vandspejlet i voldgraven og 1,5-2 m højere end vandspejlet i dammen. I den ydre voldgravskant i syd er en betonbygget vandstandsreguleringsindretning. Det meste af borgbanken er bevokset med en art prydbusk (almindelig snebær?) og store løvtræer (ær/ahorn) samt fire mindre ege på toppen. De ydre voldgravkanter er også bevokset med træer. Ifølge lokale oplysninger skulle de fire ege på toppen være plantet til minde om major Anders Lassen. Til hans minde er der på borgbankens top lagt en granitsten med et kors indhugget. Der står desuden en bænk af støbt beton med ben formet som bevingede løver.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)