Fredskov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090205-40

Fredningsnr.
431833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1892 - 1950 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Natursten, 120 x 55 cm ved grunden, 160 cm høj. På Ø-siden er indhugget: TIL MINDE OM FERDINAND CHRISTENSEN 1840 – 1892
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)