Vrangstrup område II
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050714-17

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Møntfund, Jernalder (dateret 1 - 249 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 375 - 1848 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (18)
2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8471: 1. Erik 4 Plovpenning, 1241-1250, Slesvig, MB 39, x97 2. Christopher 2, 1319-1332, Roskilde, MB 558, x95 3. Penning, sandsynligvis Christopher 2, x78 NÆM 2010:106

2010 Genstand givet til museum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Næstved Museum
X32-X115

2010 Privat detektorbrug
Journal nr.: NÆM 2010:106
Næstved Museum
Detektorfund med mønter og andre metalgenstande, heriblandt runebreve.

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 2010:106
Næstved Museum
Detektorfund fra Vrangstrup område II.

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D191/2011. Ringspænde, bronze m/forgyldning, mid.ald. D192/2011. beslag/spænde m/forgyldning, mid.ald. D193/2011. Foldet blystykke u/runer, mid.ald. D194/2011. Nålehoved, bronze m/dyrehoved, tidl.mid.ald. D174/2013. Blyamulet m/runer, mid.ald. D175/2013. Blyamulet m/runer, mid.ald. D176/2013. Vægtlod, bly, vik./mid.ald. D87/2014. Blyrulle, mid.ald. D88/2014. Armbrøstvægt, bly, mid.ald. D89/2014. Ringspænde, bronze, mid.ald. D90/2014. Vægtlod, tabletformet, bly, mid.ald. D91/2014. Beslag m/dyrehoved, bronze, tidl.mid.ald.

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8799: 1. Romersk denar, Hadrian, 117-138 e.Kr. x70 2. Erik Plougpenning, 1241-1250, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 14-16 x50 3. Erik Glipping, 1259-1286, Nørrejylland, jf. Mansfeld-Bûllner 200-201 x36 4. Erik Glipping, 1259-1286, Ribe, jf. Mansfeld-Bûllner 230 x58 5. Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 329-332 x77 6. Erik Menved, 1286-1319, Slesvig, formentlig Mansfeld-Bûllner 495 x39 7. Erik Menved, 1286-1319, Slesvig, jf. Mansfeld-Bûllner 510 x48 8. Erik Menved, 1286-1319, Slesvig, jf. Mansfeld-Bûllner 510 x41 9. Enten Erik Menved, 1286-1319, Slesvig, jf. Mansfeld-Bûllner 510 eller Christopher II, 1319-1332, Ribe, jf. Mansfeld-Bûllner 620 x72 10. Formentlig Christopher II, 1319-1332, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 556, 558-561 x32 11. Christopher II, 1319-1332, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 562 x34 12. Christopher II, 1319-1332, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 566-567 x83 13. Dansk penning, ca. 1286-1360 x37 14. Dansk penning, ca. 1286-1360 x54 15. Dansk penning, ca. 1286-1360 x51 16. Dansk penning, ca. 1286-1360 x75 17. Dansk penning, ca. 1286-1360 x74 18. Dansk penning, ca. 1286-1360 x87 19. Dansk penning, ca. 1286-1360 x86 20. Dansk penning, ca. 1286-1360 x65 21. formentlig dansk penning, ca. 1286-1360 x71 22. Erik af Pommern, kobbersterling, Randers, ca. 1420-1435, jf. Galster 15 x55 23. Tyskland, Stralsund witten, jf. Jesse 310-311, før 1379 x 49 NÆM 2010:106

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2011-028736
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8780: 1. Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 414 x109 2. Erik Menved, 1286-1319, Slesvig, jf. Mansfeld-Bûllner 518 x111 3. Christopher II, 1319-1332, Roskilde, jf. Mansfeld-Bûllner 566-567 x107 4. Christopher II, 1319-1332, Saxkjøbing, jf. Mansfeld-Bûllner 578, 580 x91 5. Formentlig Christopher II, 1319-1332, Nørrejylland, jf. Mansfeld-Bûllner 588 x110 6. Christopher II, 1319-1332, Nørrejylland, jf. Mansfeld-Bûllner 589 x112 7. Formentlig Christopher II, 1319-1332, Ribe, jf. Mansfeld-Bûllner 620 x90 8. Dansk penning, ca. 1286-1360 x92 9. Dansk penning, ca. 1286-1360 x92 10. Dansk penning, ca. 1286-1360 x92 11. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x93 12. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x108 NÆM 2010:106

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8640: 1. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 204/241, x129 2. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 361, x138 3. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 474, x133 4. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 555, x128 5. Formentlig penning, 1286-1360, x122 6. Formentlig penning, 1286-1360, helt nedslidt, x124 7. Penning, 1286-1360, x139 8. Penning, 1286-1360, x126 9. Penning, 1286-1360, x126 10. Formentlig kontinental efterligning af Edward Sterling, 1300-tallet, x141 NÆM 2010:106

2011 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8631: 1. Muligvis Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 396 f, x46 2. Penning, ca. 1280-1330, x35 3. Erik 7 af Pommern, 1386-1439, kobbersterling, 1420-1435, x33 NÆM 2010:106

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Næstved Museum
24 middelaldergenstande, heraf 16 mønter, 2 mulige runebreve, 1 blyplombe og 5 blandede genstande.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Næstved Museum
48 genstande fra middelalderen fundet med detektor. Heraf er der 27 mønter, 1 blyrulle, 8 personlige genstande og 12 blandede genstande.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Næstved Museum
11 middelaldergenstande bl.a. et ornamenteret bæltespænde med bevaret torn samt 7 mønter.

2013 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9199: 1. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 415, x277 2. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 569, x281 3. Dansk penning, sandsynligvis af typen Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 656, x282 4. Dansk penning, ca. 1286-1360, x273 5. Middelalderlig mønt, formentlig kobbersterling, x278 6. Middelalderlig mønt, formentlig kobbersterling,x280 7. Senmiddealderlig mønt, tysk, witten?, bukket, x276 NÆM 2010:106

2014 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9867: 1. Dansk penning af typen Erik Klipping, 1259-1286, Lund, MB 120 x214 2. Dansk penning af typen Erik Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 155-156 x205 3. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 351-352 x206 4. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 389-391 x236 5. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 422 x204 6. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 461 x240 7. Dansk penning muligvis af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 544 x216 8. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 554-555 x237 9. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 556-558 x243 10. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 556-558 x247 11. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 562 x242 12. Dansk penning formentlig af typen Christopher II, 1319-1332, Slesvig, MB 634 x210 13. Dansk penning, ca. 1286-1360 x228 14. Dansk penning, ca. 1286-1360 x212 15. Dansk penning, ca. 1286-1360 x219 16. Dansk penning, ca. 1286-1360 x239 17. Dansk penning, ca. 1286-1360 x238 18. Dansk penning, ca. 1286-1360 x235 19. Dansk penning, ca. 1286-1360 x232 20. Dansk penning, ca. 1286-1360 x209 21. Formentlig dansk penning, ca. 1286-1360 x220 22. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x225 23. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x233 24. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x245 25. Enten Christopher af Bajern eller Christian I, hvid x234 26. Middelalderlig mønt? x217 27. Middelalderlig mønt? x231 NÆM 2010:106

2014 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-028587
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9848: 1. Dansk penning af typen Erik Klipping, 1259-1286, Ribe, MB 233, variant som Trustrup fundet, DNS 109, no. 854-859 x266 2. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 402 x268 3. Dansk penning formentlig af typen Erik Menved, 1286-1319, Nørrejylland, MB 431 x259 4. Dansk penning af typen Erik Menved, 1286-1319, Slesvig, MB 510 x267 5. Dansk penning formentlig af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 555 x252 6. Dansk penning formentlig af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 558 x249 7. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 562 x264 8. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 562 x265 9. Dansk penning formentlig af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 562 x253 10. Dansk penning, ca. 1286-1360 x261 11. Dansk penning, ca. 1286-1360 x250 12. Dansk penning, ca. 1286-1360 x251 13. Dansk penning, ca. 1286-1360 x260 14. Formentlig dansk penning, ca. 1286-1360 x254 15. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, velbevaret x262 16. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, perforeret midte x263 NÆM 2010:106

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af 2 middelalder mønter samt terning af bly.

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af 6 middelalder mønter samt et runebrev.

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: NÆM 2010:106
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af 17 genstande herunder 15 mønter fra middelalder og 2 andre genstande.

Litteraturhenvisninger  (0)