Skærum Kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-79

Fredningsnr.
220222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1200 - 1552 e.Kr.)

Brønd, Nyere tid (dateret 1800 - 1900 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2202:22 ”Skærum Kilde”. Helligkilde, udtørret. Kløften, hvor kilden har været, er ca. 28 m lang og ca. 6 m bred samt ca. 0,6-2 m dyb. Kildens væld og afløb er en nærmest pæreformet, omtrent 2 m dyb og 2-3 m bred, forsænkning i skrænten.
Undersøgelsehistorie  (4)
2009 Museal rekognoscering
Holstebro Museum
Helligkilde i privat, skovklædt skrænt på sydsiden af Storåen. Kilden er i dag udtørret, men placeringen af dens væld og afløb er synlige som en nærmest pæreformet, omtrent 2 m dyb og 2-3 m bred forsænkning i skrænten. Kilden er kendt fra 1200tallet, hvor den hørte under cistercienserklostret i Tvis. Munkene byggede og drev et kapel ved kilden, Skærum kapel, hvis tomt er fredet (f22020008). Der er ca. 35 m mellem kilden og kapeltomten, der ligger på toppen af skrænten syd for kilden.Der blev efter sigende også holdt kildemarkeder ved kapellet og helligkilden, som efter kongelig forordning i 1551(el. 1552) ikke længere var i brug som valfartssted. Omkring selve kildevældet har der været en brøndskakt, og senest i midten af 1800tallet har den daværende ejer, etatsråd A.E.M. Tang, fået opført en brøndskakt af marksten og cement. Denne opbygning ligger nu sønderbrudt i det tykke lag af blade, jf. detailfoto. Helligkildens nu udtørrede udspring og den rende, der førte kildevandet til Storåen nedenfor skrænten, er i dag skovdækket og bør plejes. Helligkilden og dens omgivelser bør fredes.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2012 Museal besigtigelse
Holstebro Museum
Der er tale om en udtørret helligkilde, der ligger ca. 40 m nord for Skærum Kapel. Kilden har haft udspring i en lille kløft. Helligkilden ligger i dag i en privat skov med Storåen mod nord. Kløften, hvor kilden har været, måler ca. 6 m i bredden og er knap 28 m lang samt ca. 0,6 - 2 m dyb. Der gror store løvtræer på kløftens kanter.

2023 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)