Egebæksvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-35

Fredningsnr.
263043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1849 e.Kr.)
Grundlovsmonument.

Fredningstekst
MINDESMÆRKE. Over en strækning af 8 m, orienteret omtrent NØ-SV, står en række sten i en let buet linie. 8 sten i alt, foruden et par mindre ”støttesten” ind imellem. De 3 midterste sten er de højeste, hvorefter højden og størrelsen på stenene aftager ud mod enderne. På den midterste sten er indhugget: 5TE JUNI 1849
Undersøgelsehistorie  (2)
2011 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grundlovssten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)