Egebæksvang

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-35

Fredningsnr.
263043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1849 e.Kr.)
Grundlovsmonument.
Fredningstekst

MINDESMÆRKE. Over en strækning af 8 m, orienteret omtrent NØ-SV, står en række sten i en let buet linie. 8 sten i alt, foruden et par mindre ”støttesten” ind imellem. De 3 midterste sten er de højeste, hvorefter højden og størrelsen på stenene aftager ud mod enderne. På den midterste sten er indhugget: 5TE JUNI 1849
Undersøgelsehistorie

2011 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grundlovssten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

2630:42c
2630:42b
2630:42a