Teglstrup Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010406-75

Fredningsnr.
263044

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Historisk Tid (dateret 1577 - 2011 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kanal. Den Ø-ligeste af de to forbindelseskanal fra Klaresø til Skidendam. Ca. 100 m lang, 2 m bred i bunden, op til 5 m dyb. I kanalen, lige S for Kalvehavevej, et moderne stemværk (fornyet 1997). Herfra, under Kalvehavevej og resten af strækningen til Skidendam, er kanalen rørlagt i bunden.
Undersøgelsehistorie  (3)
1995 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanal der forbinder Klarensø med Skidendam.

2011 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanalen genbesigtiget og indstillet til fredning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)