Teglstrup Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010406-77

Fredningsnr.
263045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Historisk Tid (dateret 1577 - 2011 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1995 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanal fra Sortesø til Klaresø.

2011 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanalen genbesigtiget og indstillet til fredning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)