Nyrup hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-126

Fredningsnr.
263048

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1536 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Vejkiste/stenkiste. Facaderne måler 2,5 m i bredden og er ved slug 1,3 m høj og ved afgang 1,8 m høj. Kisten fører vand under Frederik d. 2.s Kongevej.
Undersøgelsehistorie  (2)
2011 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)