Østerlarsker-sten 2
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-396

Fredningsnr.
5135213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Udateret (dateret 1025 - 1075 e.Kr.)

Fredningstekst
Østerlarsker-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 163 cm høj og 29-44 cm bred. Stenens nederste del er beskadiget og noget af den afslået efter udtagning. Indskriften er placeret på tre af stenens fire sider. Et lille båndslyngsornament afslutter et af to rammebånd. Indskriften består af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Teksten lyder oversat: ” Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe hans sjæl - og Sankt Mikael og Sankta Maria”. Opbevaringssted Østerlars kirkes våbenhus.
Undersøgelsehistorie  (5)
2009 Museal rekognoscering
Kroppedal Museum, Arkæologi
Runesten "Østerlarsstenen 2". Opstillet i våbenhuset. Beskrevet i folderen "Bornholmske Runesten".

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Østerlarsker-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 163 cm. høj og 29-44 cm. bred. Stenen har måske været højere før brud ved udtagningen. Stenens nederste del er beskadiget og noget af den afslået efter udtagning, men det har ingen eller næsten ingen betydning for læsningen af indskriften. Indskriften er placeret på tre af stenens fire sider. Indskriften er korturordnet og indfattet i to separate rammebånd, hvis ydre rammer udgøres af stenens kant. Indskriften begynder nederst til venstre på side A og fortsætter på side B. Hvor der er skrift på begge sider af stenkanten, fremstår indskriften som ordnet i bustrofedon. Indskriften fortsætter i rammen nederst til højre på side C og afsluttes på samme side nederst til venstre. Et lille båndslyngsornament afslutter et af to rammebånd. Indskriften består som typisk for de bornholmske indskrifter af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Teksten lyder oversat: ” Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe hans sjæl - og Sankt Mikael og Sankta Maria”. Fundet i muren i klokketårnet i Østerlars kirke og udtaget 16/9 1921. Opbevaringssted Østerlars kirkes våbenhus. Datering: 1025-1075 / Ældre middelalder. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de tidlige sten i gruppen.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe hans sjæl – og Sankt Mikael og Sankta Maria.” Dateres 1075-1125. Højde 163 cm, bredde 44 cm. Opdaget 1921 i kirkens klokketårn, udtaget og rejst i våbenhuset det samme år. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: God til Jævn Tilstandsvurdering 2016.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)