Helsingør

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-41

Fredningsnr.
263050

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1790 - 2011 e.Kr.)
Milepælhøj, Nyere tid (dateret 1790 - 2011 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2630:50 Milepæl. Milestensanlæg, omfattende selve milestenen samt et omgivende anlæg. Anlægget er ca. ca. 6 x 9 m. Milestenen består af to dele: Sokkel og obelisk. Soklen er 101 cm høj og har kvadratisk grundflade med en sidelinje på 80,5 cm. Obelisken er 210 cm høj. Den er kvadratisk i tværsnit med en sidelinje på 63 cm forneden og 31 cm umiddelbart under den pyramideformede top. Milestenen er på de tre sider omgivet af en hvidtjørnshæk, der holdes klippet i 90-100 cm´s højde. Hækkens midte befinder sig 400 cm fra soklens sider. Hækken holdes klippet, så den kun går 50 cm længere mod vej end soklens forside. Milestenen er omgivet af en afrundet forhøjning, hvis top befinder sig 30 cm over terræn-overfladen ved hækken.
Undersøgelsehistorie

2010 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Milesten med høj og hæk.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

263050